Cutting

Cutter / Portable Cut-Off Machine

 • 110mm (4-3/8

  110mm (4-3/8") Cutter
  CM4ST

 • 110mm (4-3/8

  110mm (4-3/8") Cutter
  CM4SB2

High-Speed Cut-Off Machines

 • 355mm (14

  355mm (14") High-Speed Cut-Off Machine
  CC14STA

 • 355mm (14

  355mm (14") High-Speed Cut-Off Machine
  CC14STDU

 • 355mm (14

  355mm (14") High-Speed Cut-Off Machines
  CC14ST / CC14STD

 • 405mm (16

  405mm (16") High-Speed Cut-Off Machine
  CC16SB